BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Bykonferansen 2015

image

Bykonferansen 2015 ble en suksess. 130 deltakere fra bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige myndigheter var samlet på nye Bryne Videregående skole til spennende foredrag, mingling og god drøs.

Under ser du programmet og du kan laste ned foredragene:

STATUS 2015

Lars Tore Helgeland, rektor Bryne vgs: Velkommen til nye Bryne vgs.

Brit Nilsson Edland, rådmann i Time kommune: Velkommen til Bykonferansen
0850 Brit Nilsson Edland bykonferansen 2015

Staale Grude Haaland, konferansier for dagen

Terje Hamre, Brynelauget: Konsept Bryne – kven bygger Brynelauget for
0920 Terje Hamre Brynelauget presentasjon – Bykonferansen

Vilde Bilstad, elevrådsleiar Bryne vgs.: «Ka ungdommen likar …»

Tor Egil Lie, adm. dir i Jæren Sparebank: Jæren Sparebank i Bryne-byen og på Jæren
0950 Jæren Sparebank Bykonferansen Bryne

POSISJONEN TIL BRYNE

Knut Vareide, forsker i Telemarksforskning: Er Bryne attraktiv?
Lansering av attraktivitetspyramiden
1030 Knut Vareide Time

Tone Thorsdalen, banksjef Sparebank 1 SR Bank: Trender i varehandel og internetthandel
1110 Tone Thorsdalen Trender og utvikling i varehandel. Netthandel i vekst. Bykonferansen pa° Bryne

Aage Tengs, forretningsutvikler i Veidekke: Underjordisk parkeringsplass på Bryne
Aage Tengs – Generell presentasjon om Veidekke-norsk

ARBEIDSPLASSAR kortreiste?

Ola Hausken, operations manager Akva Group: Arbeidsplassar i fiskeoppdrett, på Bryne?
1215 Ola Hausken Bykonferansen 2015 – Pa° Bryne AKVA group

Inge Brigt Aarbakke, konsernsjef Aarbakke as: Arbeidsplassar i avansert mekanisk industri?

Eirik Gundegjerde, konserndirektør i Lyse: Fremtidas arbeidsplasser i Lyse & de
2015_11_Bykonferansen Bryne

Ivar Rusdal, styreleiar i Nordic Edge Expo: Muligheter med Smart City
1415 Ivar Rusdal Bykonf Bryne-IR

UTDELING AV BYUTVIKLINGSPRISEN

Reinert Kverneland, ordførar i Time kommune