BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Bykonferansen 2021

Bryne i 100

Bryne er 100 år i år. Derfor vil bykonferansen se både bakover og framover. En rekke spennende foredragsholdere setter lys på ulike sider som har med Brynes fortid, nåtid og framtid å gjøre.

Bykonferansen er også et glimrende treffsted for alle som er interesserte i Bryne. Derfor er det lagt opp til mingletid både før, i pausen og i lunsjen. I tillegg har vi lagt opp til eget kveldsprogram. Her blir det anledning til å se nyskaping og nytenking i praksis, og til å drøfte muligheter og idéer med nye og gamle bekjentskaper.

Bykonferansen 2021 arrangeres i samarbeid mellom Bryne Næringsforening, styringsgruppa for byutviklingsprosjektet og Time kommune. Har du spørsmål eller innspill til Bykonferansen, kontakt Odd Ivar Nese i Time kommune på OddIvar.Nese@time.kommune.no

Samarbeidsgruppa for Bykonferansen 2021 består av Tone Steinsland, Mette Vigre, Kenneth Lia og Atle Jerstad fra Bryne Næringsforening, og Anne-Kristin Gangenes og Odd Ivar Nese fra Time kommune.

Byutviklingsprisen 2021

Byutviklingsprisen deles ut under Bykonferansen. 

Statutter for Byutviklingsprisen:

  1. Time kommune kan dele ut en pris, Byutviklingsprisen, som er en påskjønning til enkeltpersoner eller firma som på en spesiell måte har markert seg positivt i utviklinga av Bryne.
  2. Juryen skal bestå av leder i Bryne næringsforening, styreleder i Brynes Vel og næringssjefen i Time kommune. 
  3. Byutviklingsprisen skal deles ut av ordføreren på den årlige Bykonferansen. 
  4. Styringsgruppa for Byutvikling kan gi juryen innspill til kandidater.

Tidlegare mottakare av Byutviklingsprisen.
2019 – Brix brygghus
2018 – Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
2017 – Mellombels ølstove
2016 – Brynes Vel
2015 – Arnfinn Vigrestad
2014 – Bryne kro og hotell AS
2013 – Ingen utdeling
2012 – Kjøkkenet Bryne AS
2011 – Hans Ree – Tjemslandbygget
2010 – Staale Grude Haaland
2009 – Lauritz Bellelsen
2008 – Alf Inge Haaland