BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Svolten på meir?

Ein matnyttig bykonferanse med utfordringar og inspirasjon på menyen.

Dato: Torsdag 9. november 2023

Stad: Bryne kino og Hotell Jæren

Programmet vert oppdatert fortløpande

08.00 – 08.30
Registrering og mingling på Bryne kino.

Bilde av Veronica Simone Fjeld


Veronica Simoné Fjeld

Den prisbelønna journalisten og komikaren er dagens konferansier og losar oss gjennom årets bykonferanse.

Appetittvekkjaren

08.30
Velkommen

ved kommunedirektør i Time,Trygve Apeland

logo Kulturbanken

Kulturelt innslag
ved Kulturbanken

Bilde av Aron Espeland

Aron Espeland
Opningsinnlegg med meirsmak

Aron kjem frå ein matglad familie på fem frå Bryne, kor fire av fem er kokkar. Aron gjekk i lære hos stjernekokk Bent Stiansen, og har allereie vorte olympisk- og verdsmeister i kokkekunst. Nå har den ambisiøse kokken nye, høge mål.

Å ta til seg næring på Jæren

Portrett av Guro Elgheim Sivertsen

Guro Elgheim Sivertsen, direktør for bærekraft i Sparebank 1 SR-Bank
Ubønhøyrlege dilemma

Guro Elgheim Sivertsen har jobba meir enn 15 år i finans, og er overbevist om at bransjen må spela ein nøkkelrolle om me skal lukkast med omstillinga. Men bærekraft og grøn omstilling er ikkje rett fram – det er fullt av dilemmaer, og me må alle spela på lag for å koma fram til løysningar som er gode for menneske, natur og samfunn. Elgheim Sivertsen snakker om desse dilemmaa, og korleis dei treff oss på Jæren.

Sr-bank logo

Silje Haus-Reve, Handelshøgskulen ved Universitetet i Stavanger

Pulsen på Jæren

Silje Haus-Reve forskar på innovasjon og regional utvikling. Ho er førsteamanuensis ved Handelshøgskulen ved Universitetet i Stavanger, og leiar avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring same stad.

Med doktorgrad og over eit tiår i forskninga si frontlinje hos SINTEF og Senter ved Innovasjonsforskning, NORCE/UiS, har Haus-Reve fingeren på pulsen når det kjem til dynamikkene som formar vår region.

Sr-bank logo

Helene Holm, prosjektleiar Egersundregionen
Å setta seg på kartet

Prosjektet «Egersundregionen» har samla nesten 40 bedrifter og 4 kommunar under ein paraply. Saman fortel dei historiane som gjer at studentane vel å koma heim igjen, samtidig som dei viser fram spennande arbeidsplasser og auker stoltheita til innbyggerane.

Prosjektleiar Helene Holm kjem til Bykonferansen for å dela vinnaroppskrifta. 

Sunn og sprek – idrettsbyen Bryne

Illustrasjon Bryne storhall

Ordførar i Time kommune
Idrettscampus Bryne

Presentasjon av den nye idrettscampusen som strekk seg frå Trallfavegen til Kong Håkons veg.

Arvid Vistnes

Arvid Vistnes, prosjektleiar Time kommune
Dei nye hallane

Prosjektleiar Arvid Vistnes presenterar nye Bryne storhall som står klar ved årsskiftet, samt planane for den nye symjehallen i Trallfavegen.

Karina Håæk

Karina Fløysvik Hæåk
Færre forskjellar i fotballen

Karina Føæysvik Hæåk spelar på Bryne FK sitt A-lag og brenn for å lyfta jente- og kvinnefotball. Målsetjinga er å minsa forskjellane mellom herre- og kvinnefotball, og ta eit oppgjer med haldningane som legitimierer forskjellane.

Draumen hennar er at jenter og gutar – på lik linje, kan ha ambisjonar om å verta profesjonelle fotballspelarar.

Cathrine Tjessem og Thomas Nesse

Cathrine Tjessem og Thomas Nesse, Bryne tennisklubb
Tennisfeber

Mykje har skjedd i Bryne tennisklubb dei siste 10 åra. Styreleiar Thomas Nesse og tennisentusiast Cathrine Tjessem tek oss med på reisa og presenterer kva planar klubben har for framtida. At anlegg avler aktivitet er dei heilt sikre på at stemmar.

11.30 – 12.30

Lunsj i Bryne-byen

portrett av Frits Kverneland

Kristine M. Stensland, kulturjournalist i Stavanger Aftenblad
Eit lett fordøyeleg Bryne-kåseri (kan innehalda spor av nøtter)

Kristine M. Stensland kåserer om heimstaden ho elskar. Men den ein har ein nær og forpliktande relasjon til, lærer ein å kjenna på både godt og vondt. Eit måltid er best om det er balansert, så også dette kåseriet.

Stensland var næringslivsjournalist i Stavanger Aftenblad i tre år før ho i vår melde overgang til kulturavdelinga i same avis. Ho har blant anna studert språk og retorikk. I ein del år budde ho litt her og der i Norge, før ho fann ut at det var like greitt å flytte heim att. 

Skal det vera ein kamel?

Portrett Elsa Djuve Jerstad

Elsa Djuve Jerstad, rektor Bryne ungdomsskule
Å forhindra drop-out

Elsa Djuve Jerstad har vore rektor på ungdomstrinnet sidan 2012. Ho brenn for at elevane i Timeskulen skal oppleva fagleg og sosial mestring, og ønsker at alle elevar skal få lyst på livet og evna til å mestra det.

På Bykonferansen vil ho snakka om kva konsekvensar drop-out frå vidaregåande skule har for samfunnet og den enkelte, og korleis Timeskulen jobbar for å redusera at elevar droppar ut.

Roy Klungtvedt portrett

Roy Klungtvedt, markedssjef Ineo Eiendom
Å bu grønt

Korleis kan me laga bustadar og boligområde som er gode å bu i, samtidig som dei er mest mogleg miljøvenlege?

Det har markedssjef i Ineo Eiendom, Roy Klungtvedt, fleire tankar om. 

portrett av Frits Kverneland

Frits Kverneland, leiar for berekraft og miljø, NorEngros
Berekraft med jærske augo

Frits Kverneland jobbar til dagleg med berekraft i NorEngros Kjosavik, og har ein mastergrad i energi, miljø og samfunn i sekken. Med brennande interesse for både berekraft, lokalt næringsliv og jærsk drivkraft, skal Kverneland presentera berekraft med jærske augo.

Svein Atle Hagaseth

Svein Atle Hagaseth, Green Mountain
Datasenter på Kalberg?

Green Mountain sitt planlagde byggeprosjekt på Kalberg er stort og vil skapa arbeidsplassar i Time kommune, både direkte og indirekte.

Kva er eit datasenter, kva yrkesgrupper jobbar der, kva er ringverknadane – og kan dei garantere 500 arbeidsplassar? Det er nokre av spørsmåla som administrerande direktør i Green Mountain vil svara på.

Tom Hetland

Tom Hetland
Time i det store spelet

Saka om datasenter på Kalberg plasserer Time i sentrum for to store globale prosessar: den digitale revolusjonen og det grøne skiftet. Tunge interesser og viktige verdiar må vegast mot kvarandre. Internasjonal storkapital og nasjonale politikarar pressar på, det same gjer lokale næringslivsaktørar og aksjonsgrupper.

Korleis skal Time handtera denne saka slik at lokalsamfunnet og lokaldemokratiet kjem best mogleg ut?

Roy Klungtvedt portrett

Tore Christiansen
Viktigheita av inkludering

Tore Christiansen er gründer, filantrop, investor og konsernsjef for SFF Gruppen. Han er også hovudaksjonær og styreleiar i ishockeyklubben Stavanger Oilers. SFF Gruppen har vore ei foregangsbedrift innan inkluderande arbeidsliv sidan oppstarten på 90-talet, med Christiansen som primus motor.

Det brennande engasjementet han har for inkluderande arbeidsliv og samfunnsengasjementet generelt, vert også spegla i Stavanger Oilers.

14.30 – 14.40

Utdeling av Byutviklingsprisen 

Prisen vert utdelt av ordførar i Time.

15.00 – 18.00

Middag og mingling på Hotell Jæren 

Bli med på ein herleg middag på Hotell Jæren med moglegheit for mingling med både kjende og ukjende.

Trerettar meny komponert og laga av prisvinnande kokk Aron Espeland.

Stand up-innslag ved Veronica Simoné Fjeld.

Det er mogleg å reservera heile bord på førehand om ønskeleg.